Kestävät ja tasa-arvoiset palvelut kaikille

  • Lopetetaan iänikuinen suoritteiden laskeminen. Mitataan mieluummin terveyshyötyä ja sosiaalista hyvinvointia; palveluissa ei saa olla kyse pelkästä kaupankäynnistä.
  • Ennaltaehkäisy on fiksua. Kun ihmiset saavat matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyshoitoa, syntyy vähemmän työkyvyttömyyttä, työuupumusta ja masennusta. Mm. Mieppi-mielenterveysklinikoista on raportoitu hyviä kokemuksia.
  • Puututaan perheväkivaltaan ja "kunnia"rikoksiin, kehitetään synnyttäjien saamien tukipalveluiden saatavuutta (kuten fysioterapiaa), tuetaan naisvaltaisten alojen palkkakehitystä. Tätä kaikkea kutsutaan sukupuolitietoiseksi budjetoinniksi.
  • Huomioidaan myös maahanmuuttajat. Parantamista löytyy mm. vähemmistökielisten ikäihmisten palveluissa, rokotuskattavuudessa ja selkokielisessä viestinnässä.
  • Varmistetaan palo- ja pelastustoiminnan sujuvuus koko hyvinvointialueella: kehitetään Keski-Suomea kriisinkestäväksi paikaksi, jossa on hyvä elää myös poikkeuksellisissa olosuhteissa. On tärkeää, että hätäapu saapuu välittömästi myös syrjäseuduille.


Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita