Kestävät ja tasa-arvoiset palvelut kaikille

  • Lopetetaan iänikuinen suoritteiden laskeminen. Mitataan mieluummin terveyshyötyä ja sosiaalista hyvinvointia; palveluissa ei saa olla kyse pelkästä kaupankäynnistä.
  • Ennaltaehkäisy on fiksua. Kun ihmiset saavat matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyshoitoa, syntyy vähemmän työkyvyttömyyttä, työuupumusta ja masennusta. Mm. Mieppi-mielenterveysklinikoista on raportoitu hyviä kokemuksia.
  • Puututaan perheväkivaltaan ja "kunnia"rikoksiin, kehitetään synnyttäjien saamien tukipalveluiden saatavuutta (kuten fysioterapiaa), tuetaan naisvaltaisten alojen palkkakehitystä. Tätä kaikkea kutsutaan sukupuolitietoiseksi budjetoinniksi.
  • Huomioidaan myös maahanmuuttajat. Parantamista löytyy mm. vähemmistökielisten ikäihmisten palveluissa, rokotuskattavuudessa ja selkokielisessä viestinnässä.
  • Varmistetaan palo- ja pelastustoiminnan sujuvuus koko hyvinvointialueella: kehitetään Keski-Suomea kriisinkestäväksi paikaksi, jossa on hyvä elää myös poikkeuksellisissa olosuhteissa. On tärkeää, että hätäapu saapuu välittömästi myös syrjäseuduille.


© 2021 Seija Helander. Kaikki oikeudet pidätetään.
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!