Ikääntyneiden palvelut kuntoon


  • Palveluohjauksen on oltava niin selkeää ja tehokasta, että jokainen ikäihminen saa hänelle kuuluvat palvelut ajoissa.
  • Ikääntyvän on halutessaan päästävä asumaan yhteisölliseen palvelutaloon, sekin on toimintakyvyn ja itsemääräämisoikeuden tukemista. Lisäksi muistisairaiden ympärivuorokautista hoivaa on vahvistettava.
  • Etsitään uusia keinoja kehittää ja täydentää kotihoidon palveluita. Alan parhaita asiantuntijoita ovat tätä työtä tekevät hoitajat ja tietenkin kotona asuvat ikäihmiset itse.
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita