Hyvinvointialueen asukkaat mukaan päätöksentekoon


  • Vahvistetaan asukkaiden osallistumista palveluiden kehittämiseen myös vaalien välillä mm. luomalla uusia väyliä vaikuttaa ja tuoda esiin epäkohtia sekä kehittämisehdotuksia. Mahdollisuus osallistua rahaa koskeviin päätöksiin edistää ihmisten tasa-arvoa. Politiikan kielellä sitä kutsutaan osallistuvaksi budjetoinniksi.
  • Turvataan yhdenvertaiset palvelut vammaisille ja lisätään heidän osallisuuttaan päätöksenteossa.
  • Panostetaan esteettömyyteen myös viestinnässä. Digitaalisten palveluiden selkeyttäminen on tärkeää erityisesti ikäihmisten näkökulmasta.
  • Varmistetaan, ettei ketään vaienneta häirinnän tai vihapuheen kautta.
© 2021 Seija Helander. Kaikki oikeudet pidätetään.
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!