Ei unohdeta sotealan työntekijöitä

Minä koronapolilla keväällä 2020
Minä koronapolilla keväällä 2020

  • Etsitään keinoja helpottaa sote-alan työvoimapulaa mm. kehittämällä henkilöstön palkkausjärjestelmää ja parantamalla työoloja.
  • Vahvistetaan alan houkuttavuutta mm. helpottamalla työntekijöiden mahdollisuutta vaikuttaa oman työnsä sisältöön ja edistämällä työuralla etenemistä naisvaltaisillakin aloilla.
  • Huolehditaan ikääntyvien palveluissa työskentelevän henkilökunnan työhyvinvoinnista mm. vahvistamalla työntekijöiden yksilölliset tarpeet huomioivaa henkilöstöjohtamista.
  • Panostetaan lastensuojelun tasoon ja henkilökunnan pysyvyyteen. Sosiaalityöntekijöiden työn edellytys on kohtuullinen määrä asiakkaita: maksimimitoitus 30 lasta per työntekijä.
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita